خاطره اولین دیدار با حاجی دوست داشتنی

سال ۸۱ بود ..چند سال از آشنایی من با روزنامه استقلال جوان می گذشت تا اینکه فرصتی پیدا شد تا برای دیدن فضای دفتر روزنامه محبوبم به تهران سفر کنم یک سفر یک روزه و چند ساعته، برای اولین بار بود که به دفتر روزنامه آمده بودم ،

خاطره ای از منصور پورحیدری

در لابی یکی از هتل ها در حضور منصور پورحیدری یکی از اسطوره های باشگاه استقلال بودیم که پسری نوجوان وارد لابی شد و خواست با منصورخان پورحیدری عکسی به یادگار بگیرد .