مائده , دختری که استقلالی به دنیا آمد

نمیدانم چگونه بودکه اوشد معشوق ومن عاشق،عاشق رنگ قدرت و اقتدارش،عاشق دوستاره طلایی اش،عاشق بازیکنان با غیرتش و عاشق… به یادندارم از زمانی که الف را از ب تشخیص دادم و به فوتبال علاقه مند شدم طرفدارتیم دیگری جزاس اس بوده باشم.از همان اول قلبم،خونم،وجودم آبی بود از همان وقتی که چشم گشودم به این […]