خاطره ای از مکالمه تلفنی با ناصرخان حجازی

به مناسبت سالروز درگذشت ناصر خان حجازی 📘خاطره ای کوتاه از ناصر خان که تا به حال بیان نکرده ام 🔹سالها قبل و بود ناصر خان هنوز سرپا و هنوز گرفتار آن بیماری سخت نشده بود .