خاطره ای از مکالمه تلفنی با ناصرخان حجازی

به مناسبت سالروز درگذشت ناصر خان حجازی 📘خاطره ای کوتاه از ناصر خان که تا به حال بیان نکرده ام 🔹سالها قبل و بود ناصر خان هنوز سرپا و هنوز گرفتار آن بیماری سخت نشده بود .

خاطره ای از منصور پورحیدری

در لابی یکی از هتل ها در حضور منصور پورحیدری یکی از اسطوره های باشگاه استقلال بودیم که پسری نوجوان وارد لابی شد و خواست با منصورخان پورحیدری عکسی به یادگار بگیرد .