خاطره ای از مکالمه تلفنی با ناصرخان حجازی

به مناسبت سالروز درگذشت ناصر خان حجازی 📘خاطره ای کوتاه از ناصر خان که تا به حال بیان نکرده ام 🔹سالها قبل و بود ناصر خان هنوز سرپا و هنوز گرفتار آن بیماری سخت نشده بود .

خاطره اولین دیدار با حاجی دوست داشتنی

سال ۸۱ بود ..چند سال از آشنایی من با روزنامه استقلال جوان می گذشت تا اینکه فرصتی پیدا شد تا برای دیدن فضای دفتر روزنامه محبوبم به تهران سفر کنم یک سفر یک روزه و چند ساعته، برای اولین بار بود که به دفتر روزنامه آمده بودم ،

خاطره ای از منصور پورحیدری

در لابی یکی از هتل ها در حضور منصور پورحیدری یکی از اسطوره های باشگاه استقلال بودیم که پسری نوجوان وارد لابی شد و خواست با منصورخان پورحیدری عکسی به یادگار بگیرد .